ساخت مخازن کروی
مخزن هوایی آب

 

 

مخازن هوایی آب را دیگر نمی توان صرفا به عنوان یک تانکر ذخیره آب تلقی نمود بلکه در صورت استفاده از یک طرح زیبا برای مخازن هوایی می تواند یک لوگوی تبلیغاتی یا به عنوان یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ مورد استفاده قرار گیرد و موجبات هویت بخشی به مجموعه های استفاده کننده گردد .
مخزن آب فلزی هوایی عمدتا به صورت روباز و بسته مورد استفاده قرار می گیرند زمانی که مخزن جهت ذخیره آب آشامیدنی استفاده می کنیم بایستی که روی مخزن بسته باشد یا در اصطلاح مخازن هوایی مسقف باشد و زمانی که مخزن را جهت نگه داری آب آتش نشانی و کشاورزی و ….. مورد بهره برداری قرار می گیرد دیگر نیازی نیست که مخزن در بسته باشد .
تانکر هوایی آب برای ایجاد فشار مناسب در شبکه به علت نبودن زمین طبیعی مرتفع در نقطه مورد نظر ، روی پایه ای یکپارچه قرار می گیرند .
این نوع از مخازن از نظر نوع شکل هندسی عمدتا به صورت مخازن استوانه ای و مخازن مکعبی و مخازن کروی و مخازن مخروطی تقسیم بندی می گردند
طراحی مخازن هوایی آب :
ما برای طراحی مخازن هوایی به حجم مخزن هوایی نیاز داریم و برای تعیین حجم مفید مخازن هوایی آب تصفیه شده می توان از پارامترهای های پیشنهادی زیر استفاده کرد :
۱- حجم مورد نیاز آب مصرفی
۲- حجم مورد نیاز برای جبران نوسانات ساعتی
۳- حجم مورد نیاز برای تامین آب در مواقعی که آب ورودی به مخازن در اثر صدمات وارده به خط لوله و از کار افتادن پمپ ها بایستی در مخزن موجود باشد .
در صورتی که میزان آسیب پذیری تاسیسات آبرسانی بالا باشد و احتمال زیاد قطع برق و نداشتن سیستم برق اضطراری در مواردی که از پمپ استفاده می شود و یا محدودیت امکانات و اجرای تعمیرات سریع خطوط و یا سایر تاسیسات آبرسانی و ….. عواملی هستند که می توانند موجبات افزایش ظرفیت مخازن آب هوایی باشند .

مخازن بتنی آب و فاضلاب

 یکی از پرکاربردترین تاسیسات مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب مخازن بتنی هستند. همچنین تقریبا تمامی سازه های موجود در تصفیه خانه های بزرگ آب و فاضلاب را مخازن بتنی تشکیل می دهند. وجود ملاحظات غیرسازه ای مربوط به کاربرد این مخازن در سیستم های تصفیه مانند خوردگی، آب بندی، پایداری شیمیایی و دوام سبب شده است که ساخت مخازن بتنی برای کاربرد در صنعت آب و فاضلاب به تخصصی ویژه در طراحی و اجرا تبدیل شود.

شرکت طرح و کار با دانش فنی و تجربه کارشناسان خود هم اکنون می تواند بهترین خدمات را در زمینه طراحی و ساخت مخازن بتنی ارائه نموده و از اتلاف هزینه های مالی و زمان ناشی از اشکالات طراحی و ساخت جلوگیری کند.

تحلیل و طراحی مخازن بتنی

به عنوان اولین گام در اجرای مخازن بتنی، طراحی, نقش بسیار مهمی را در کارایی، ایمنی، دوام و ملاحظات اقتصادی دارد. چنانکه طراحی مخزن به درستی انجام نشده باشد، یا ایمنی و دوام آن به خطر می افتد و یا اینکه صرف هزینه های اضافی باعث اتلاف منابع مالی می شود. دانش فنی و استفاده از آیین نامه های معتبر طراحی ،بهترین ابزار برای انجام یک طراحی دقیق حرفه ای است.

مراحل انجام تحلیل و طراحی مخازن بتنی به شرح زیر است: 

۱طراحی اولیه براساس فرآیند و معماری مخزن بتنی

۲مدلسازی مخزن بتنی در نرم افزارهای تحلیل سازه ای
۳بارگذاری و اعمال ترکیبات بار استاندارد
۴تحلیل و تعیین نیروها و تنش ها وارده به مخزن بتنی
۵طراحی سازه ای براساس تحلیل انجام گرفته۶تهیه نقشه های اجرایی مخزن بتنی

    طراحی سازه ای مخازن بتنی تصفیه خانه ها براساس نشریه ۱۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انجام می رسد. مطابق این نشریه کلیه بارهای استاتیکی و دینامیکی از قبیل فشاراستاتیکی فاضلاب، فشار دینامیکی فاضلاب در زمان زلزله، فشار استاتیکی خاک، فشار ناشی از لرزش دیوارها در هنگام زلزله، تغییرات درجه حرارت و … بر روی سازه اعمال خواهد شد.

تحلیل براساس ترکیب بارهای متعدد و طراحی برای هم حالت مقاومت نهایی و هم حالت بهره برداری به انجام می رسد. آیین نامه مورد استفاده در این بخش مبحث نهم مقررات ملی (آبا) است.

براساس استانداردهای بین المللی و داخلی موجود، برای ساخت تصفیه خانه های بتنی از بتن رده C40 با مقاومت مشخصه حدود ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده می شود. حداقل عیار سیمان در این بتن ها ۳۷۵ کیلوگرم بر مترمکعب و حداکثر نسبت آب به سیمان معادل ۰/۴ می باشد.

مهمترین مزایای تصفیه خانه های بتنی فاضلاب بهداشتی عبارتند از:

۱- هزینه بسیار کمتر آنها در ظرفیتهای بیش از ۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز

۲- طول عمر بسیار بیشتر نسبت به سیستم های فلزی

۳- امکان دفن تصفیه خانه در زمین به سبب مقاومت سازه ای بالا

اجرا

به هنگام ساخت یک مخزن بتنی، علاوه بر ملاحظات عمومی سازه های بتنی لازم است که نکات ویژه دیگری نیز مد نظر قرار گیرد. رعایت این نکات باعث افزایش کارایی، دوام و عمر مخزن خواهد گردید. اگر چه برای رعایت آنها در هنگام ساخت هزینه چندانی صرف نمی شود، اما همین هزینه کم از تحمیل هزینه های گزاف ناشی از تعمیر و نگهداری و تخریب مخزن جلوگیری می کند. برخی از این نکات عبارتند از:

۱- کنترل نسبت آب به سیمان جهت کاهش نفوذپذیری و خوردگی آرماتورها
۲- تعبیه صحیح درزهای اجرایی، انقباضی و انبساطی جهت کنترل تنش های حرارتی
۳- رعایت حداقل پوشش بتنی روی آرماتورها جهت جلوگیری از خوردگی زودرس
۴- استفاده از مواد افزودنی جهت افزایش مقاومت و کارایی و کاهش نفوذپذیری
۵- کاربرد صحیح آب بند (واتر استاپ) به منظور جلوگیری از عبور سیال از درزها
۶- بتن ریزی در دمای استاندارد جهت کنترل ترک های ناشی از جمع شدگی بتن

مخازن بتنی آب و فاضلاب

یکی از مهم ترین تاسیسات مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و  تصفیه فاضلاب مخازن بتنی هستند که استفاده از آنها در تصفیه خانه های بزرگ اجتناب ناپذیر است. مزایایی مانند عدم خوردگی، آب بندی، پایداری شیمیایی و دوام باعث شده است که ساخت مخازن بتنی آب و فاضلاب برای کاربرد در صنعت آب و فاضلاب به تخصصی ویژه در طراحی و اجرا تبدیل شود. چنانچه طراحی مخازن بتنی آب و فاضلاب به درستی انجام نشده باشد، یا ایمنی و دوام آن به خطر می افتد و یا اینکه صرف هزینه های اضافی باعث اتلاف منابع مالی می شود. دانش فنی و استفاده از آیین نامه های معتبر طراحی، بهترین ابزار برای انجام یک طراحی دقیق و حرفه ای است. از مهمترین مزایای مخازن بتنی آب و فاضلاب ، استحکام خیلی زیاد و امکان پوشاندن و عبور از روی آنها می باشد. مخازن بتنی آب و فاضلاب به دو صورت پیش ساخته و ساخت در محل ارائه می گردند که برای اجرای در محل هیچگونه محدودیتی به لحاظ طراحی و حجم وجود ندارد ولی مخازن پیش ساخته در حجم های محدودی ساخته می شوند. بتن مورد نیاز برای ساخت این مخازن باید بتن مقاوم و ضد سایش باشد.

مهم ترین کاربرد های  مخازن بتنی آب و فاضلاب

– تصفیه خانه های آب و فاضلاب
مخازن ذخیره آب
مخازن متعادل ساز
سپتیک های بی هوازی فاضلاب
–  مخازن بتنی آب
–   مخازن بتنی فاضلاب
–   مخازن بتنی مدفون
–   مخازن بتنی نفت
مخازن بتنی سوختی                                           

آب بندی بتن و مخازن بتنی و اجرای پوشش آب بند کننده بتن , امری تخصصی و فنی می باشد و نیاز به تجربه بالا و دانش فنی در این زمینه( آب بندی بتن و مخازن بتنی) دارد. بطور کلی آب بندی یک مخزن بتنی، آب بندی بتن تصفیه خانه فاضلاب،آب بندی استخرهای بتنی،آب بندی بتن سپتیک ،آب بندی سازه های بتنی نگهدارنده سیالات و همچنین آب بندی بتن در فشار مثبت و منفی نیازمند تسلط و تجربه مستقیم در زمینه آب بندی بتن است و بر خلاف تصور عموم این کار فقط در حد استفاده از مواد آب بندی بتن و افزودنیهای بتن نیست.از آنجا که هر سازه بتنی آبی و یا فاضلابی در هنگام اجرا و در مراحل ساخت شرایط خاص خود را طی کرده است لذا هنگام آب بندی بتن نیز شرایط متفاوت و روش آب بندی بتن مخصوص به خود را می طلبد بطوریکه در آب بندی بتن و مخازن بتنی هیچ دو پروژه ای را کاملا شبیه به هم نمی توان آب بندی نمود.شناسایی نقاط بحرانی سازه بتنی که نیاز به آب بندی  دارند، تشخیص نوع و چگونگی استفاده از مواد مخصوص آب بند کننده بتن، بکارگیری نیروهای خبره و … نیازمند تجربه و تخصص بالا می باشد. هر سازه بتنی قبل از آب بندی شرایط خاص خود را دارد و بسته به شرایط و نحوه ساخت و شرایط فعلی و همچنین میزان آبدهی و نشتی سازه بتنی که نیاز به آب بندی دارد، روش اجرا و نوع مواد مصرفی در عملیات آب بندی بتن متفاوت خواهد بود.

از آنجائی که هدف نهایی ساخت مخازن بتنی، حفظ آب و یا فاضلاب برای مدت زمان طولانی جهت انجام فرایندهای تخصصی و استفاده بهینه از آب همچنین استفاده مجدد از فاضلاب برای مصارف گوناگون است، لذا آب بندی بتن سازه بتنی و بالا بودن عمر مفید این سازه های بتنی بسیار ضروری می باشد . بدین معنی که اگر مخزن بتنی و یا استخر بتنی پس از ساخت و قرار گرفتن در مدار بهره برداری دارای معضل تراوش (آب دهی) باشد و آب بند نباشد، می توان گفت کلیه هزینه انجام شده تا حدود زیادی به هدر رفته است و نتیجه دلخواه و مطلوب بعمل نیامده است و مخزن و یا استخر بتنی کارایی مورد نظر را دارا نیست.

 

اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

ساخت مخازن فولادی وبتنی

ساخت مخازن کروی مخزن هوایی آب     مخازن هوایی آب را دیگر نمی توان صرفا به عنوان یک تانکر ذخیره آب تلقی نمود بلکه در […]