ساخت و ساز و تولید ابنیه و ساختمان

مرحله اول:
قسمت اول: شناسایی و بررسی اولیه

قسمت دوم: تهیه طرح مقدماتی

مرحله دوم: تهیه طرح اجرایی:

۱- شناسنامه پروژه ۲- دفترچه محاسبات فنی همراه با نتایج گزارش مطالعات زلزله، زمین شناسی، ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و … ۳- دفترچه ریز متره و برآورد ریالی پایه ۴- دفترچه مشخصات فنی عمومی و خصوصی ۵- فرم پیمان، شرایط عمومی پیمان، دعوت نامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، ضمانت نامه ها، تعهدنامه ها، برگ پیشنهاد قیمت، آخرین نقشه های اجرایی مصوب.
سوم: برگزاری مناقصه و نظارت مرحله

شرکت فنی مهندسی طرح و کار با بیش از یک دهه فعالیت موثر و همکاری باشرکتهای بزرگ درزمینه ساخت و تجهیز  کارخانه جات ومعادن ، آبرسانی به زمینهای کشاورزی همکاری موثر داشته است.

این شرکت در حوزه فعالیت خود در زیرساختهای ساخت مخازن نگهداری آبایستگاههای پمپاژ – ساختمانهای (تلمتریک – کلر زنی) لوله گذاری وتجهیز چاههاخط انتقال آبرسانی به معادن وکارخانجات -تصفیه آب برای شرب – ساخت تصفیه خانهای فاضلاب وسازه های جانبی آن- جمع آوری آبهای سطحی و باران – سیستم های خط لوله واتش نشانی واطفاءحریق وجنگل کاری وسیستم های تحت فشار آبیاری نوین در اطراف ومحوطه کارخانجات و غیر…..فعالیت چشم گیری داشته است.

همکاری زیربنایی جهت ساخت کارخانه جات فولاد غرب آسیا- شرکت گیتی پسند اصفهان در ساخت کارخانه تولید فراوردهای گچ وپنلهای پیش ساخته گرمسار – با شرکت پارسیان پارت پاسارگارد در ساخت کارخانه تولید بازیافت باطری های اسیدی وقلیای – باشرکت فن گستر پارس در ساخت کارخانه صنعت ورق اریان پاژ دلیجان – همکاریی باآبرسانی وتصفیه آب به مجتمع صنعتی معدنی چادر ملو یزد وشرکت معدنی صنعتی گل گهر سیرجان

 

اسفند ۲۵, ۱۳۹۶

زیر ساخت ابنیه

ساخت و ساز و تولید ابنیه و ساختمان مرحله اول: قسمت اول: شناسایی و بررسی اولیه قسمت دوم: تهیه طرح مقدماتی مرحله دوم: تهیه طرح اجرایی: […]