هدف از ایجاد شبکه توزیع آب

ارائه راهکاری بهینه در خصوص شبکه توزیع آب شهری و روستایی و…… ,اجرای آن به منظور جلوگیری از اتلاف آب با اتکا به دانش متخصصان و سیستم های نوین و به روز دنیا
شبکه های توزیع آب شامل انتقال آب تصفیه شده از تصفیه خانه های آب به منابع پذیرنده که شامل مناطق مسکونی شهرها، شهرک ها , روستاها و…… می باشند. شبکه های توزیع آب از سیستم های لوله ها، منبع پذیرنده، ایستگاه پمپاژ و … تشکیل شده است.
پارامترهای طراحی شبکه توزیع آب شهری
شبکه توزیع آب شامل سه بخش شبکه ثقلی، شبکه مختلط و شبکه تحت پمپاژ می باشد. در طراحی شبکه توزیع آب توجه به کیفیت و کمیت مناسب آب به مصرف کنندگان با هزینه کم و اعتماد پذیری بالا به خصوص در مواقع غیر عادی از قبیل شکستن لوله ها، خرابی پمپ یا شیرها و … بسیار حائز اهمیت است.
پارامترهای طراحی در شبکه توزیع آب از قبیل جانمایی شبکه، جنس و قطر لوله ها، مشخصات ایستگاه پمپاژ، نوع و حجم مخازن ذخیره، نوع و موقعیت شیرها باید مطابق با سند چشم انداز آن منطقه طراحی و اجرا گردد تا در سال های آتی، اشکالی در شبکه های توزیع آب در آن منطقه برای جامعه هدف به وجود نیاید.
شبکه توزیع آب شهری

مراحل اصلی آبرسانی به شرح زیر است
مراحل طراحی شبکه آبرسانی برای یک منطقه (شهر، روستا، شهرک،….)
۱- تعیین مقدار آب مورد نیاز برای منطقه
۲- طراحی مخزن
۳- طراحی پمپ
۴- بررسی مسائلی چون قطر لوله، جنس لوله، نصب شیرهای فشار شکن و … همچنین مسئله تصفیه آب
این مراحل می تواند بعضی در موازات همدیگر بعضی به صورت پشت سر هم انجام شود.

مشکلات آبرسانی:
افزایش روز افزون جمعیت شهرها و پیشرفت صنایع در همه کشور های جهان برای آبرسانی شهرها مسئله ی بسیار مهم و پیچیده ای به وجود آورده حل آن تنها با کمک متخصصان و تکنسین های کارآزموده امکان پذیر می باشد. مهندسان تاسیسات و فعالان این عرصه که افکار مولد طرح ها و فعالیت ها حهت بروزرسانی شبکه های آبرسانی و سیستم آبی کشور مشکل آب را در کشور ایران طبعاَ نمی توان به سادگی برطرف نمود. تنها با بهره برداری درست از منابع آب کشور، جلوگیری از هدر رفتن آب های طبیعی و مهار کردن رودخانه ها و ایجاد شبکه های آبرسانی ناحیه ای در جاهای گوناگون کشور میتوان نیازهای آینده این مردم سرزمین را تامین کرد.
طرح یک سیستم تاسیسات آبرسانی تنها وقتی رضایت بخش خواهد بود که طرح کنندگان آن بررسی های مقدماتی کافی در مورد امکان های هیدرولوژیک محل، مقدار آب موجود، مقدار افزایش جمعیت در آینده و نیز وضعیت پیشرفت صنایع در آن ناحیه به عمل آورده باشند. توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم در زمینه پیشرفت آن شهر ها در فاز های مختلف اقتصادی و صنعتی برای طراحی سیستم های آبرسانی بسیار مهم و حیاتی است تا بتوانیم یک سیستم آبرسانی طراحی کنیم که سالهای متمادی پاسخ گوی آن شهر و منطقه باشد.
وظایف یک شبکه آبرسانی شهری
شبکه آبرسانی شهرها دارای وظایفی هستند که مهمترین آنها عبارتند از تامین آب آشامیدنی مردم شهر، تامین آب مورد نیاز دستگاه های تاسیسات بهداشتی مثل حمام ها، توالت ها و غیره، تامین آب مورد نیاز کارخانه های کوچک و بزرگ و کارگاه های گوناگون، تامین آب لازم برای آبیاری فضاهای سبز و شستشوی خیابان ها و تامین آب مورد نیاز تاسیسات سازمان های آتش نشانی هنگام آتش سوزی.
یک شبکه آبرسانی شهری باید قادر باشد وظایف و نیازهای آبی نامبرده و نظایر آنها را از نظر کیفی (خواص فیزیکی و شیمیایی آب) و از نظر کمی (دبی و فشار آب) برابر استاندارد های موجود بخوبی انجام دهد. تامین آب های مورد نیاز باید در بدترین شرایط زمانی و مکانی و شرایط اضطراری نیز امکان پذیر باشد.

تاسیسات آبرسانی شهری و معادن
۱- تاسیسات مربوط به برداشت آب از چاه ها، چشمه ها، رودخانه ها و دریاچه ها.
۲- تاسیسات تصفیه آب شامل استخرهای ته نشینی، صافی ها، دستگاه های هوارسانی و گندزدایی آب.
۳- تاسیسات ذخیره آب و ایجاد فشار در شبکه، نظیر منبع های هم سطح زمین، منبع های بلند و بلاخره منبع های بلند پایه دار (برج آب)
۴- شبکه پخش آب در شهر شامل خط های انتقال آب و شاه لوله ها، لوله های اصلی و فرعی، شیرها و قطعه های اتصالی از قبیل زانویی ها و سه راهی ها و غیره…
۵- شبکه های توزیع آب مربوط به انشعابات مصرف کنندگان .
پس از احداث و برقراری شبکه تامین آب آشامیدنی ، پروژه بهسازی محیط جهت دفع فاضلاب بایستی احداث گردد . زیرا حاصل فعل و انفعالات انسانی و استفاده از شبکه های توزیع آب ، تولید آب کثیف و آلوده خواهد بود . پروژه های بهسازی محیط از پرهزینه ترین پروژه ها می باشند ..

فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

شبکه توزیع آب

هدف از ایجاد شبکه توزیع آب ارائه راهکاری بهینه در خصوص شبکه توزیع آب شهری و روستایی و…… ,اجرای آن به منظور جلوگیری از اتلاف آب […]