اجراي خطوط لوله آب اعم از پلی اتیلن، فولادي، چدني، آزبست و غيره شامل مراحلي است كه دقت در انجام صحيح هر كدام از اين مراحل علاوه بر اجراي سريع پروژه و صرفه جوئي در زمان و هزينه اجرائي باعث طول عمر مفيد بيشتر خطوط لوله و نگهداري آسانتر خطوط مي‌گردد. در اینجا سرفصلهای اجرای خطوط انتقال را بیان کرده ودر مبحث مقالات در رابطه با هر کدام به تفصیل شرح داده شده است:

۱- نقشه برداري مسير

۲- ميخ كوبي و كد دادن مسير

۳- ايجاد جاده دسترسي و آماده كردن مسير خط لوله

۴- حفاري ترانشه

۵- رگلاژ

۶- ريسه كردن لوله

۷- نصب لوله‌ها و اتصالت

۸- ريختن خاك سرندي روي لوله‌ها

۹- نصب و مهار ته خطوط و اتصالات

۱۰- آبگيري خطوط

۱۱- عمليات تست هيدروليك

۱۲- رفع اتفاقات

۱۳- پهن كردن خاك سرندي.

۱۴- انتقال آب خطوط

۱۵- اتصال بين خطوط

۱۶- ساخت حوضچه‌ها

۱۷- نصب شيرهاي تخليه هوا و شيرهاي تخليه‌ آب

۱۸- شست‌وشوي خطوط

اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

خطوط انتقال آب

اجراي خطوط لوله آب اعم از پلی اتیلن، فولادي، چدني، آزبست و غيره شامل مراحلي است كه دقت در انجام صحيح هر كدام از اين مراحل […]