فیلتر های شنی وظیفه حذف و جداسازی ذرات معلق از آب را بر عهده دارند.
این فیلترها در دو نوع کلی ثقلی (Gravity) و فشاری (Pressure) ساخته می شوند.در نوع ثقلی ، آب از بالا وارد فیلتر شده و به وسیله شتاب جاذبه زمین به خودی خود از میان شن ها عبور می کند و در نوع فشاری ، آب بوسیله پمپ تامین فشار با فشار از میان شن ها عبور می کند.
فیلتر شنی فشاری نیز در دو نوع تند فشاری (Rapid) و کند فشاری (Slow) ساخته می شوند که در این میان فیلترهای تند فشاری بیشترین کاربرد را در سیستم های تصفیه آب دارند.
جنس این فیلترها بنا به کاربرد می تواند فلزی و یا فایبرگلاس (FRP) باشد.

انواع فیلترهای شنی تند فشاری (Rapid) :

فیلتر شنی تک بستره (Single Media Filter)
فیلتر شنی دو بستره (Dual Media Filter)
فیلتر شنی چند بستره (Multi Media Filter)

فیلتر شنی تک بستره (Single Media Filter) :
این نوع فیلترها تنها از یک بستر ماسه (سیلیس) با یک نوع دانه بندی تشکیل شده است. در این نوع فیلترها به دلیل یکسان بودن سایز (دانه بندی) ماسه ها ، ذرات معلق در بالاترین سطح ماسه به دام می افتند و باقی لایه های ماسه بلا استفاده می ماند ، که این یکی از معایب فیلترهای تک بستره به حساب می آید.

• فیلتر شنی دو بستره (Dual Media Filter) :
در این نوع فیلتر از دو بستر جهت حذف ذرات معلق استفاده می شود.معمولا بستر بالایی از جنس آنتراسیت و بستر پایینی از جنس ماسه (سیلیس) دانه ریز می باشد.

• فیلتر شنی چند بستره (Multi Media Filter) :
در این نوع فیلتر از سه یا بیش از سه بستر جهت حذف ذرات معلق استفاده می شود.در این فیلتر به ترتیب از بالا به پایین از بسترهای آنتراسیت ، ماسه و گارنت استفاده می شود.این نوع فیلتر بیشترین دقت حذف را در میان صافی های شنی دارا می باشد.

شستشوی فیلترهای شنی : در این فیلترها به دلیل به دام افتادن ذرات معلق درون بسترها ، پس از مدتی راندمان آنها کاهش یافته و به اصطلاح اشباع می شوند . در این مواقع بوسیله شست و شوی معکوس (Back washh) فیلترهای شنی می توان آنها را به شرایط کاری اولیه بازگرداند.معمولا در این فیلترها ، پنچاه درصد از فضای کلی مخزن را برای عملیات Back Wash خالی نگه می دارند ، زیرا در موقع شست و شوی معکوس ، بسترها از جای خود بلند شده و به اصطلاح Expand می شوند و به همین دلیل نیازمند فضای خالی می باشند تا به صورت کامل از هم گسسته شوند.
برای شستشوی فیلتر شنی می توان از Backwash آب اکسیژنه و یا دوز بالای ازن یا اسید استفاده نمود.

سیستم های پیش تصفیه وظیفه نرم سازی آب و همچنین حذف برخی آلاینده های موجود در آب را بر عهده دارند.یکی از مراحل سیستم های پیش تصفیه استفاده از فیلتر های کربنی می باشد.

فيلترهاي كربني معمولاً بعد از فيلترهاي شني در فرآيند تصفيه آب به منظور حذف طعم، بو، رنگ، مواد آلي و کلر آزاد مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در این فرایند، آب از بستر ذغال كربن اكتيو گرانولي عبور كرده و رنگ و بوي آن توسط ذغال كربن جذب شده و در نتيجه آب خروجي بدون هر گونه طعم، بو و رنگي خواهد بود .شکل ظاهری این فیلترها نظیر فیلترهای شنی می باشد . با این تفاوت که در این مخازن کربن اکتیو جایگزین سنگ سیلیس می باشد.

جنس این فیلترها بنا به کاربرد می تواند فلزی و یا فایبرگلاس (FRP) باشد.

برخی از کاربردهای فیلتر کربنی

استفاده در پیش تصفیه سیستم های فیلتراسیون و بویژه اسمز معکوس به جهت حذف کلر و مواد آلی

استفاده در صنایع به جهت حذف بو و رنگ از آب های آلوده

استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی به جهت بوزدایی از آب ها و هوای آلوده

استفاده به عنوان یکی از مراحل فیلتراسیون در سیستم های تصفیه هوا به جهت حذف بو

شستشو  و ضدعفونی فیلترهای کربنی : در این فیلترها به دلیل حذف کلر در لایه های ابتدایی کربن ، لایه های  انتهایی کربن در معرض آلودگی های میکروبی قرار دارند.به همین دلیل پس از آلوده شدن فیلترهای کربنی ، باید توسط شست و شوی معکوس (Back wash) فیلترهای کربنی  آنها را به شرایط کاری اولیه بازگرداند.معمولا در این فیلترها ، پنچاه درصد از فضای کلی مخزن را برای عملیات Back Wash  خالی نگه می دارند ، زیرا در موقع شست و شوی معکوس ، بسترها از جای خود بلند شده و به اصطلاح Expand می شوند و به همین دلیل نیازمند فضای خالی می باشند تا به صورت کامل از هم گسسته شوند.

برای شستشو و ضدعفونی فیلتر کربنی می توان از شست و شوی معکوس شوینده های قلیایی (محلول سدیم هیدروکسید) یا آب داغ (در حدود ۹۰ درجه سلسیوس) استفاده نمود.البته اگر جنس مخازن FRP باشند ، حتما باید از شوینده های قلیایی استفاده نمود ، زیرا این مخازن تحمل دمای نود درجه سلسیوس را ندارند.

 

 

 

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

فیلترهای شنی وکربنی

فیلترهای شنی فیلتر های شنی وظیفه حذف و جداسازی ذرات معلق از آب را بر عهده دارند. این فیلترها در دو نوع کلی ثقلی (Gravity) و […]