کارخانه تولید وبازیافت باطریهای اسیدی وقلیایی شرکت پارسیان پارت پاسارگارد در محل کیلومتر۳۵ اتوبان دلیجان – قم واقع گردیده است 

شرکت فنی مهندسی طرح کار در جهت فراهم نمودن بسترهای زیرساخت کارخانه در سال ۸۶  افتخار همکاری با این شرکت را داشته است که بخشی از فعالیتهای انجام شده این شرکت  درقالب قرار داد باز که به مدت یک سال به طول انجامید به شرح ذیل میباشد.

برخی از فعالیتهای انجام شده در کارخانه پارسیان پارت پاسارگارد  توسط پیمانکار

طراحی واجرای مخزن بتنی ذخیره آب وپمپ خانه اصلی انتقال آب به داخل سایت کارخانه

طراحی واجرای پمپ خانه ها وخطوط انتقال انواع آب صنعتی -دمین -آبیاریآتش نشانیجمع آوری آبهای سطحیجمع آوری فاضلاب و پسابهای صنعتی در داخل سایت کارخانه

طراحی واجرای پمپ خانه ولوله گذاری آن به صورت آبیاری قطره ای وکاشت درختچه های بومی -کاج – سرو -و…..به صورت جنگل ۱۰هکتاری در حاشیه اطراف کارخانه

طراحی واجرای جمع آوری  باران و آبهای سطحی در محوطه کارخانه وفاضلاب وپسابهای صنعتی در سایت کارخانه وانتقال آن به تصفیه خانه

 

 

 

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

پروژه شرکت پارسیان پارت پاسارگارد

توضیح مختصر این پروژه...