شرکت فنی مهندسی طرح و کار در قالب قراردادی با شرکت فنی مهندسی ابسان پالایش به کارفرمای شرکت جهان فولاد سیرجان در مجتمع معدنی و صنعتی سیرجان پروژه تصفیه آب به روش RO جهت تغذیه کارخانه نصب و راه اندازی نمود که اهم کارهای ابلاغی به این شرکت بدین شرح بود

۱- اجرای کلیه خط های انتقال لوله – اتصال نصب انواع ولو واتصالات کلیه تجهیزات پایپینگ

۲ – جانمای ونصب مخازن فیلترهای شنی وکربن اکتیو وشارژ بارگذاری آن (Load)

۳ – جانمای ونصب پمپهای خط انتقال آب ومتعلقات آن وتنظیم (Alignment) وتست راه اندازی آن

۴ – نصب راه اندازی کلیه سیستم تصفیه آب RO وجاگذاری ممبرانهای سیستم RO

تست آب بندی کل سیستم تصفیه آب RO وپیش راه اندازی و راه اندازی کلیه خطوط پایپینگ وکل سیستم تصفیه آب BWRO جهت تصفیه آب خام کارخانه جهت مصارف صنعتی وشرب

مبنای آنالیز آب خام ورودی TDS:4000ppm می باشد و ظرفیت ۲۴۰ متر مکعب در ساعت آب تصفیه شده جهت مصارف صنعتی و شرب تامین می شود.

 

 

فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

مجتمع معدنی و صنعتی گل گوهر سیرجان

شرکت فنی مهندسی طرح و کار در قالب قراردادی با شرکت فنی مهندسی ابسان پالایش به کارفرمای شرکت جهان فولاد سیرجان در مجتمع معدنی و صنعتی […]