شرکت فنی مهندسی طرح وکار  از سال ۹۰ تا ۹۳ به مدت ۳ سال در این مجتمع تجهیز کارگاه نموده ومشغول به کار بوده است اهم پروژه های که در این مدت با شرکت فنی مهندسی ابسان پالایش همکاری داشته  به

شرح ذیل است

اجرای  لوله گذاری لوله های پلی اتیلن وکربن استیلنصب اتصالات وشیرالات متعلقات موتور خانه وبلویرهای هوا دهی جهت راه اندازی تصفیه خانه مرکزی فاضلاب انسانی کارخانه

پروژه دشت سپیدان ۱

۱- پمپ و لوله گذاری وتجهیز سه حلقه چاه عمیق ونصب راه اندازی تجهیزات و شیرالات مکانیکال والکتریکال سه حلقه چاه دردشت سپیدان جهت تامین آب مورد نیاز مجتمع

 

 

 

 

۲ – لوله گذاری سه رشته لوله پلی اتیلن DN200 به طول تقریبی ۲۰ کیلومتر وجمع اوری آب در مخازن پلی اتیلنی ۲۰۰ متر مکعبی (سه مخزن ۷۰متر مکعبی )( اجرای خط انتقال آب عبارت است از : سرفصل های کاری نقشه برداری – حفاری ترانشه -بستر سازی مناسب – لوله گذاری – تست و فلاشینگ خط انتقال – وپوشش نهایی- ساخت منهولهای بتنی در طول خط لوله ونصب شیرالات واتصالات آن را شامل میشود )

۳ – ساخت ایستگاههای پمپاژآب در مخازن ذخیره آب جهت پمپاژ آب جمع آوری شده از ایستگاه مخازن آب ۱ به ایستگاه مخازن آب ۲ واز ایستگاه پمپاژ مخازن آب ۲ به ایستگاه پمپاژ مخازن آب ۳و از آن به سایت مجتمع به علت اختلاف ارتفاع زیاد بین ایستگاه اول تا مجتمع صنعتی معدنی چادر ملو به ارتفاع تقریب ۳۶۰متر (در هر ایستگاه پمپاژ ۳ پمپ ۱۰۰کیلو وات که دوعدد ان فعال ویکی به حالت SPEAR جانمای ونصب شده است )

 

 

 

 

۴ – اجرای خط انتقال آب با لوله  فایبر گلاس (GRV) بین ایستگاههای اول پمپاژ تا مجتمع صنعتی معدنی چادر ملو با DN350 و PN25 به طول تقریبی ۱۳ کیلومتر( اجرای خط انتقال آب عبارت است از : سرفصل های کاری نقشه برداری – حفاری ترانشه -بستر سازی مناسب – لوله گذاری – تست و فلاشینگ خط انتقال – وپوشش نهایی- ساخت منهولهای بتنی در طول خط لوله ونصب شیرالات واتصالات آن را شامل میشود )

پروژه دشت سپیدان ۲

۱-پمپ و لوله گذاری وتجهیز ۱۰ حلقه چاه عمیق اهم از نصب شیرالات واتصالات – تجهیزات سرچاهی وانتقال آب ( اجرای خط انتقال آن عبارت است از : سرفصل های کاری نقشه برداری – حفاری ترانشه -بستر سازی مناسب – لوله گذاری – تست و فلاشینگ خط انتقال – وپوشش نهایی- ساخت منهولهای بتنی در طول خط لوله ونصب شیرالات واتصالات آن را شامل میشود )

۲- لوله گذاری ۱۰ رشته خط لوله پلی اتیلن از DN 160 تا DN 500 با فشار بار ۱۰اتمسفر به طول تقریبی ۶۰ کیلومتر جهت جمع اوری وذخیره آب در مخازن بتنی ۵۰۰۰ هزار متر مکعبی استگاه اول تصفیه آب( اجرای خط انتقال آب عبارت است از : سرفصل های کاری نقشه برداری – حفاری ترانشه -بستر سازی مناسب – لوله گذاری – تست و فلاشینگ خط انتقال – وپوشش نهایی- ساخت منهولهای بتنی در طول خط لوله ونصب شیرالات واتصالات آن را شامل میشود )

۳ – ساخت ایستگاه های پمپاژ آب تصفیه شده به ظرفیت ۹۰۰ متر مکعب در ساعت در مخازن ذخیره آب جهت پمپاژ آب جمع آوری شده از ایستگاه مخازن آب ۱ به ایستگاه مخازن آب ۲ واز ایستگاه پمپاژ مخازن آب ۲ به ایستگاه پمپاژ مخازن آب ۳و از آن به سایت مجتمع به علت اختلاف ارتفاع زیاد بین ایستگاه اول تا مجتمع صنعتی معدنی چادر ملو به ارتفاع تقریب ۳۶۰متر (در هر ایستگاه پمپاژ ۳ پمپ ۱۰۰کیلو وات که دوعدد ان فعال ویکی به حالت SPEAR جانمای ونصب شده است )

۴ –  اجرای خط لوله  فایبر گلاس (GRP) بین ایستگاههای اول پمپاژ تا مجتمع صنعتی معدنی چادر ملو با DN 500 و PN16 به طول تقریبی ۱۳ کیلومتر( اجرای خط انتقال آب عبارت است از : سرفصل های کاری نقشه برداری – حفاری ترانشه -بستر سازی مناسب – لوله گذاری – تست و فلاشینگ خط انتقال – وپوشش نهایی- ساخت منهولهای بتنی در طول خط لوله ونصب شیرالات واتصالات آن را شامل میشود )

دشت سپیدان ۳

۱ – نصب پمپ و شیرالات واتصالات ولوله های UPVC  و پلی اتیلن و تجهیزات  سیستم تصفیه آب به روش  SWRO  وجاگذاری ممبران FILMTEC شامل ۴ مدول تصفیه آب دریا هرکدام به ظرفیت ۱۳۶ متر مکعب

پروزه انتقال پساب حاصل از تصفیه خانه مرکزی  مجتمع چادر ملو 

۱ – ساخت ایستگاه پمپاژ  و نصب پمپ وتجهیزات جهت انتقال پساب تصفیه خانه مرکزی مجتمع چادر ملو به دشت ساغند

لوله گذاری و انتقال پساب تصفیه خانه مرکزی  با لوله های پلی اتیلن  DN500 و PN10 به دشت ساغند به طول تقریبی ۷ کیلومتر ( اجرای خط انتقال آب عبارت است از : سرفصل های کاری نقشه برداری – حفاری ترانشه -بستر سازی مناسب – لوله گذاری – تست و فلاشینگ خط انتقال – وپوشش نهایی- ساخت منهولهای بتنی در طول خط لوله ونصب شیرالات واتصالات آن را شامل میشود )

فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

مجتمع صنعتی معدنی چادر ملو یزد

      شرکت فنی مهندسی طرح وکار  از سال ۹۰ تا ۹۳ به مدت ۳ سال در این مجتمع تجهیز کارگاه نموده ومشغول به کار […]