شرکت فنی مهندسی طرح وکار مجری بخشی از خدمات ذیل با کارفرمای شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان واقع در شهرک صنعتی کوهپایه اصفهان

طراحی واجرای کلیه عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی و لوله گذاری خطوط انتقال آب ودیگر موارد مرتبط در محل شرکت فولاد گستر به ادرس کیلومتر ۱۵ جاده سگزی کوهپایه اصفهان

۱- طراحی واجرای پمپ خانه های انتقال انواع آب (صنعتی – دمین-آبیاری – آتش نشانی ) در داخل سایت کارخانه

۲- حفاری ولوله گذاری لوله های پلی اتیلنی جهت تامین آب مورد نیاز کارخانه وشبکه توزیع آب در داخل سایت کارخانه

۳-حفاری لوله گذاری لوله های پلی اتیلن جهت سیستم اطفاءحریق وآتش نشانی ونصب شیر های هیدرانت ایستاده ومدفون در محوطه کارخانه

۴- تست و راه اندازی کلیه خطوط لوله گذاری جهت انتقال سیالات و موارد مرتبط دیگر

 

 

فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

پروژه کارخانه فولاد گستر آتیه سپاهان

شرکت فنی مهندسی طرح وکار مجری بخشی از خدمات ذیل با کارفرمای شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان واقع در شهرک صنعتی کوهپایه اصفهان طراحی واجرای کلیه […]