کارخانه نورد سرد ورقهای فولادی واقع در استان قم, کیلومتر۶۵جاده قم -دلیجان منطفه نیزاربه ظرفیت اولیه ۵۰۰هزارتن  در سال ایجاد شد که شرکت مهندسیی فن گستر پارس به عنوان پیمانکار EPC در سال ۸۳ شروع به فعالیت  نموده.

شرکت فنی مهندسی طرح کار در خصوص اجرای خطوط انتقال آب وشبکه های آب رسانی کارخانه واجرای خط آتش نشانی ونصب هیدرانتها وشیرها ومتعلقات خطوط لوله ,ساخت ونصب سازه های منهول وهند هولهای دسترسی اجرای کامل لوله گذاری , نصب تجهیزات پمپ های کارخانه , اجرای خطوط لوله  ومتعلقات وتجهیزات مورد نیازه شبکهای آبیاری فضای سبز, اجرای خطوط سیالاتی مانند اتصال جمع آور ی فاضلاب وپسابهای صنعتی وجمع اوری ابهای سطحی وسایر موارد مشابه مورد نظر کارفرما در محل طرح کارخانه نورد سرد فولاد غرب اسیا در قالب قرارداد منعقده فی مابین به پیمانکار ابلاغ شد

برخی از فعالیتهای انجام شده در کارخانه فولاد غرب اسیا توسط پیمانکار 

طراحی واجرای مخزن بتنی ذخیره آب وپمپ خانه اصلی انتقال آب به داخل سایت کارخانه 

طراحی واجرای پمپ خانه ها وخطوط انتقال انواع اب صنعتی -دمین -آبیاری- آتش نشانیجمع آوری آبهای سطحیجمع آوری فاضلاب و پسابهای صنعتی در داخل سایت کارخانه

طراحی واجرای پمپ خانه ولوله گذاری آن به صورت آبیاری قطره ای وکاشت درختچه های بومی -کاج – سرو -و…..به صورت جنگل ۲۰هکتاری در حاشیه اطراف کارخانه

طراحی واجرای جمع آوری  باران و آبهای سطحی در محوطه کارخانه وفاضلاب وپسابهای صنعتی در سایت کارخانه وانتقال آن به تصفیه خانه

طراحی واجرای مخزن هوایی ذخیره آب وعایق کاری آن با ورقهای گالوانیزه باظرفیت ۵۰هزار لیتر در محل کارخانه

طراحی واجرای آبرسانی به پروژه پست برق ۲۳۰کیلو وات و ۶۳ کیلو وات در سایت کارخانه فولاد عرب اسیا با شرکت فن گستر پارس

 

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

پروژه کارخانه فولاد غرب اسیا

کارخانه نورد سرد ورقهای فولادی واقع در استان قم, کیلومتر۶۵جاده قم -دلیجان منطفه نیزاربه ظرفیت اولیه ۵۰۰هزارتن  در سال ایجاد شد که شرکت مهندسیی فن گستر […]