۱ – نظارت برساخت واجرای ۷۰ کیلومتر انواع پایپینگ (خطوط انتقال آب , انتقال گاز , انتقال هیدروژن , انتقال هوای خشک معمولی ) شرکت فولاد غرب آسیا
۲ – نظارت بر ساخت ونصب برج های خنک کننده شرکت فولاد غرب آسیا
۳ – نظارت بر ساخت اجرای تصفیه خانه صنعتی شرکت فولاد غرب آسیا
۴ – نظارت بر ساخت و اجرای واحدهای تولید هیدروژن وتولید نیتروژن شرکت فولاد غرب آسیا
۵ – نظارت بر ساخت واجرای واحد تولید بخار شرکت فولاد غرب آسیا
۶ – نظارت وساخت اجرای واحد تولید هوای فشورده شرکت فولاد غرب آسیا
۷ – نظارت بر ساخت اجرای ایستگاه های پمپاژ (با ظرفیتهای ۱۶۰۰متر مکعب بر ساعت برج خنک کننده دو سلولی , ۱۰۰۰متر مکعب بر ساعت برج خنک کننده تک سلولی , ایستگاه پمپازهای واحد انلینگ , ایستگاه پمپاژ های آب RO آب دمین وآب اتش نشانی , آب بهداشتی )
۸ – نظارت برساخت واجرای ایستگاه های تقلیل فشار بخار آب
۹ – نظارت برساخت واجرای خطوط پساب اسیدی ,پساب بازی ,خط انتقال چربی تا تصفیه خانه صنعتی
۱۰ – نظارت بر ساخت اجرای خطوط تهویه های صنعتی ودود کش های صنعتی
۱۱ – نظارت بر ساخت اجرای سیستم حفاظت کاتدی
۱۲ – نظارت بر ساخت واجرای سیستم تصفیع آب خام به روش اسمز معکوس
۱۳ – نظارت بر ساخت اجرای سیستم تقلیل فشار گاز طبیعی برای واحد مختلف کارخانه
۱۴ – نظارت بر ساخت واجرای ایستگاه پمپاژ ۱۰۰ متر مکعبی آب خام کارخانه فولاد غرب آسیا

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

نظارت بر اجرای پروژه های مهندسی

۱ – نظارت برساخت واجرای ۷۰ کیلومتر انواع پایپینگ (خطوط انتقال آب , انتقال گاز , انتقال هیدروژن , انتقال هوای خشک معمولی ) شرکت فولاد […]