آنتی اسکالانتمواد ضد رسوب
هر سيستم غشائي نظير سيستم RO به طور طبیعی بر اثر مواد معلق موجود ، املاح محلول و پارامترهای میکروبی موجود در آب خوراک ، دچار گرفتگی می شود که این امر لزوم در نظر داشت پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی صحیح سیستم را ضروری می سازد.

توضیحات آنتی اسکالانت – مواد ضد رسوب
به دلیل وجود نمک های محلول، در آب ورودی به دستگاه های تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO) امکان ایجاد گرفتگی و رسوب در روزنه های میکرونی ممبرین های اسمز معکوس که اغلب از جنس پلی آمید می باشند, وجود دارد. این پدیده را اصطلاحاً Scaling، به معنای رسوب کردن، می نامند. از آن دست موادی که بر پوسته پلی آمید ( ممبرین) رسوب ایجاد می کنند می توان به کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄)، سولفات باریم (BaSO₄)، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) اشاره نمود. رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر رایج هستند اما به هر حال حضور این دو ماده نیز می تواند در کارکرد ممبران ها اختلال ایجاد کند. برای ممانعت از رسوب نمک هایی که به انها اشاره شد، مواد ضد رسوب (Anti-Scalant) به آب ورودی به ممبران اسمز معکوس تزریق می نمایند. میزان صحیح تزریق این ماده (ِDosing Rate) بستگی به آنالیز فیزیکی-شیمیایی آب خام و همچنین مشخصات دستگاه دارد و این میزان بایستس توسط سازنده به بهره بردار اعلام شود

فروردین ۱۶, ۱۳۹۷

انتی اسکالانت

آنتی اسکالانت – مواد ضد رسوب هر سيستم غشائي نظير سيستم RO به طور طبیعی بر اثر مواد معلق موجود ، املاح محلول و پارامترهای میکروبی […]